Upphandlingsdatatjänsten ökar öppenheten med stora kliv

De statliga organisationerna använder nästan 6 miljarder euro på olika anskaffningar per år. Vad statens organisationer skaffar och var anskaffningarna görs blir snart öppen information för alla. Ett betydande steg i att öka transparensen och öppenheten var att Statens upphandlingsdatatjänst, som Hansel byggt upp och underhåller, öppnades för anställda på ämbetsverken i oktober 2016. Tjänsten är en del av genomförandeprogrammet för digitalisering av statliga upphandlingar.

Upphandlingsdatatjänsten sammanställer information om statens anskaffnignar i en och samma kanal, där informationen kan studeras enkelt och aktuellt. Den avgiftsfria tjänsten öppnades i första skedet till upphandlingsexperter och ledning inom organisationer som arbetar med budgetekonomi. Det aktiva arbetet för att öppna tjänsten pågick i ungefär ett halvt år.

”Det nya i tjänsten är särskilt att penninganvändningen relaterad till statliga upphandlingar kan följas via en adress och nästan i realtid. Tidigare var personer intresserade av organisationernas upphandlingsinformation tvungna att be om informationen direkt från enskilda ämbetsverk, vilka i sin tur hade sammanställt informationen från olika källor. I upphandlingsdatatjänsten finns informationen i en dynamisk form som uppmuntrar till analys”, säger Kirsi Koivusaari, ekonomidirektör på Hansel.

I upphandlingsdatatjänsten sammanställs information från flera olika källor: Rondo-inköpsfakturor, Statskontorets Netra-rapporttjänst och Hansels rapporter över samordnad upphandling. Tjänsten gör det enklare att analysera och planera upphandlingar, och den möjliggör jämförelse av upphandlingsdata från olika ämbetsverk.

Öppnandet av upphandlingsdata har redan haft en inverkan på verksamheten hos Hansels kunder.

”I och med att våra kunder behandlat upphandlingsdata har de också uppmärksammat utbudet av ramavtal och börjat använda dem i stället för egna konkurrensutsättningar. Koncentrationen av upphandlingar har stärkts. Samtidigt kan upphandlingsenheterna se vad statens pengar används till”, konstaterar Kirsi Koivusaari.

Planen är att öka datamängden i statens upphandlingsdatatjänst bland annat från resehanteringssystemet M2 och Kieku, statsförvaltningens elektroniska ekonomi- och personallösning. Dessutom har kunderna önskat mer ingående data i tjänsten, och för närvarande utreder Hansel möjligheten till noggrannare kategorisering av data.

De första stegen för en medborgarportal har tagits

Upphandlingsdatatjänsten välkomnades varmt på finansministeriet, och en fortsättning började planeras för tjäsnten. Det finns planer på att öppna upphandlingsdata för medborgare och företag under 2017. Medborgarportalen kommer att öka statsförvaltningens öppenhet, eftersom den ökar transparensen i statlig penninganvändning avsevärt.

Upphandlingsdatatjänsten är en del av Handi-projektet för digitalisering av upphandlingar.

Top