Förmåner och belöning

Hansel följer det finanspolitiska ministerutskottets direktiv om belöning av företagsledning och nyckelpersoner. Alla anställda med fast anställningsförhållande omfattas efter prövotiden av resultatpremiesystemet. Resultatpremiemålen ställs upp av styrelsen, och Hansel-medarbetarnas resultatpremie kan högst utgöra 15 procent av årslönen.

En resultatpremie för exceptionellt goda prestationer från bolagets och löntagarens sida kan betalas ut till en medlem i ledningsgruppen. Premien kan högst uppgå till 30 procent av årslönen.

Under 2016 var grunden för utbetalning av resultatpremier enligt bolagsstyrelsens beslut kundtillfredsställelse och personliga prestationer. År 2016 betalade Hansel resultatpremier till ett värde av 548 000 euro exklusive sociala avgifter. Resultatpremierna betalas ut i april 2017. Visstidsanställda omfattas inte av belöningssystemet. I övrigt har visstidsanställda arbetstagare samma förmåner som ordinarie anställda.

Utbetalda resultatpremier (exkl. soc. avgifter)

2016 2015 2014 2013 2012
Tusen € 551 505 492 391 307

Förmåner från resesedlar till barnskötare

Anställningsförmånerna för alla anställda med fast anställningsförhållande är telefonförmån, motionssedlar, HRT:s resesedel, lunchsedlar och olycksfallsförsäkring för fritiden. Hansel erbjuder de anställda även en tillfällig barnskötare för vård av sjukt barn.

Bolagets personal kan utnyttja en omfattande företagshälsovårdsservice som förutom sjukvård på allmänläkarnivå också omfattar bland annat jourbesök på läkarcentral och specialistkonsultationer. Företagshälsovårdens verksamhet är förebyggande.

Rätt till tjänstebil har fast anställda som behöver bil för att utföra sina arbetsuppgifter. Bilens beskattningsvärde dras av från förmånstagarens totallön. Åtta av Hansels anställda hade en tjänstebil i slutet av 2016.

Bolaget har år 2007 tagit en tilläggspension från ett försäkringsbolag för verkställande direktören. Den årliga avgiften är 9 714 euro (inklusive livförsäkring). Verkställande direktörens pensionsålder är 63 år.

Top