Hansel-Akademin

Bolaget satsar starkt på utvecklingen av sakkunnigkompetens. Hansel-Akademin är ett flerårigt kompetensutvecklingsprogram som fokuserar på ledning av upphandling och framtida utmaningar inom upphandlingsfunktionen. Större delen av bolagets personal deltar i utbildningsprogrammet.

Den akademiska samarbetspartnern i utbildningsprogrammet är Villmanstrands tekniska universitet, vilket gör det möjligt att genomgå utbildningsprogrammet med studiepoäng. Alla moduler i utbildningsprogrammet har orienterande förhandsuppgifter och tillämpning av teoretiska kunskaper på Hansels utvecklingsobjekt i form av mellanuppgifter. Den sociala aspekten av inlärning och skapandet av en gemensam begreppsapparat stärks genom att man strävar efter att utföra uppgifterna i grupper som överskrider enhetsgränserna.

Under 2016 behandlade programmet förhandlingsfärdigheter ur såväl ett teoretiskt perspektiv som genom konkreta övningar. Dessutom anordnades innovationscoachning, och i samband med detta öppnades en innovationstävling. Hösteb 2016 flyttades fokus till den nya upphandlingslagen. Bolagets jurister utbildade intensivt både Hansel-medarbetare som aktörer utanför bolaget.

Nya anställda på Hansel skolas in i arbetet med hjälp av ett inskolningsprogram som varar i cirka två veckor, då de introduceras i bolagets alla viktiga funktioner. Under utbildningen går man även igenom bolagets etiska anvisningar och de centrala delarna som rör ansvarsfullhet. Man samlar in återkoppling från de nya arbetstagarna under ett återkopplingssamtal som hålls några månader efter att arbetet påbörjats.

Utanför Hansel-Akademin arrangerades utbildningar för olika arbetsroller. Experterna har även på ett ansvarsfullt sätt utvecklat sin egen substanskunskap genom att delta i olika yrkes- och utbildningstillställningar.

Top