Uppdrag livräddning

Hansel-klubben har utöver rekreation även en samhälleligt ansvarsfull uppgift: att uppmuntra till blodgivning. BlodGruppen, koordinerad av Finlands Röda Kors, för samman kompisar och kollegor i samma gemenskap och gör handräckningen till en social tillställning.

Hansels BlodGrupp grundades sommaren 2016. Redan under det första halvåret var antalet givare så stort att gruppen fick ett hedersomnämnande.

En handräckning av arbetsgivaren


Blod behövs kontinuerligt vid operationer, förlossningar, vård av cancer och allvarliga sjukdomar, för olycksoffer, för tidigt födda barn och åldringar. Varje vardag behövs närmare 1 000 blodgivare. En blodgivningsgång kan som bäst hjälpa tre patienter.

Hansel-medarbetarna får besöka blodgivningen på arbetstid. Den fasta blodgivningsstationen i huset bredvid posthuset gör arrangemangen enklare, och man hinner ge blod även under en bråd arbetsdag.

En lite annorlunda kafferast


Gruppblodgivningar är trevliga sociala situationer. I dem ingår utöver en grundläggande hälsoundersökning även mellanmål och en kort paus innan man återvänder till arbetet. En del av blodgivarna är spända före de sticks, och då kan en arbetskamrats närvaro ge stöd.

Hansels BlodGrupp ger blod tillsammans två gånger om året, på våren och hösten. De aktivaste blodgivarna lägger sig raklånga även mellan de gemensamma blodgivningarna inom ramen för de tillåtna mellanrummen för blodgivning.

Tack vare de goda erfarenheterna vil Hansel utöver de anställda även utmana sina kunder och samarbetspartner att bli livräddare och grunda egna BlodGrupper.

Top