Medlemskap i organisationer

Hansel var under år 2016 medlem i följande organisationer:

 • Helsingfors handelskammare
 • HENRY ry
 • IT-oikeuden yhdistys ry
 • Management Institute of Finland MIF Oy (Infor Pro-nätverket)
 • Meeting Professionals International
 • Nooan Arkki Oy (Green Office)
 • Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf
 • ProCom – viestinnän ammattilaiset ry
 • Sisäiset tarkastajat ry
 • Suomen Liikematkayhdistys ry
 • Suomen Osto- ja Logistiikka yhdistys ry (LOGY)
 • Utvecklingscentralen för Informationssamhälle rf (TIEKE)
 • Yritysvastuuverkosto FIBS

Hansel verkställande direktör Anssi Pihkala är medlem i delegationen Statens servicecenter för ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet).

Vd har inga betydande aktieinnehav i bolaget.

Top