Det finns efterfrågan på expertis

Hansels experter känner till förutsättningarna för och utmaningarna med den vardagliga kompetensen. Kompetensen sprids i synnerhet till lagstiftning, såsom den nya upphandlingslagen, men även i anslutning till genomförandet och utvecklingen av upphandling. Utbildningar och föreläsningar har hållits bland annat vid HAUS och finansministeriet.

Tips och kamratstöd för elektronisk konkurrensutsättning

Hansel främjar upphandlingskompetensen även genom egna utbildningar och informationsmöten. Informationsmöten om nya och kommande ramavtal ordnas regelbundet för både leverantörer och kunder. När det till exempel gäller den nya elektroniska konkurrensutsättningslösningen dvs. Hanki ordnades år 2016 flera informationsmöten för att instruera hur tjänsten används och svara på frågor om elektronisk konkurrensutsättningslösning.

För de organisationer som redan infört Hanki ordnades kliniker där man kom med tips för en effektiv användning av tjänsten och hur man löser utmaningar. År 2016 deltog över tusen kunder i informationsmötena och klinikerna. Deltagarna har också varit tacksamma över möjligheten att delta i evenemangen online.

Top