Hansels miljömärke

Statsrådets principbeslut om främjande av hållbara miljö- och energilösningar i offentlig upphandling förutsätter att man tar hänsyn till miljöperspektivet i alla offentliga upphandlingar.

Inom Hansel börjar utredningen av miljöaspekterna redan när konkurrensutsättningar planeras. Om det inte är möjligt att ta hänsyn till miljöaspekter i upphandlingen eller det endast finns en möjlig aspekt att ta hänsyn till dokumenteras detta i enlighet med bolagets interna anvisningar.

Om man kunnat ta hänsyn till miljöaspekterna i ramavtalet i enlighet med två eller flera av de kriterier som Hansel satt upp tilldelas det Hansels egna miljöerkännande. I slutet av 2016 hade 54 ramavtal av totalt 78 giltiga avtal miljömärke (69 procent).

Det är inte alltid möjligt att ta hänsyn till miljöaspekterna på grund av hur föremålet för upphandling ser ut. Exempelvis när det gäller ramavtal för tjänster inom organisations- och personalutveckling och andra motsvarande experttjänster är det ofta svårt att ta hänsyn till miljöaspekterna.

I Hansels ramavtal beaktas miljöaspekterna:

  • 1 i fastställandet av upphandlingsbehovet eller
  • 2 i fastställandet av kraven när det gäller syftet med upphandlingen eller
  • 3 i lämplighetskraven eller
  • 4 i jämförelsekriterierna eller
  • 5 i avtalsvillkoren.

Upphandling inom dataadministration

IT-tjänster
Utbildningstjänster inom IT 2014–2018 1 2 3 5
It-konsultation 2015–2019 3 5
IT-utrustning
Datorer för kontorsbruk och mobilt bruk (PC/Windows) 2014–2016 2 3 5
Datorer för kontorsbruk och mobilt bruk (iOS/OS X) 2014–2016 2 3 5
Ruggererade datorer för krävande miljöförhållanden 2014–2016 2 3 5
IT-säkerhetsutrustning 2015–2017 2 3 5
Utskriftsmiljö som helhetsservice 2015–2019 2 3 5
Utrustning till presentationer med tillhörande tjänster 2016–2018 2 3 5
Datasalstjänster och -utrustning
Datasals- och kapacitetstjänster 2013–2019 1 3 4 5
Servrar och relaterade tjänster 2013–2017 2 3 4 5
Utrustning för datasalsnätverk 2015–2017 2 3 5
Lagrings- och säkerhetsapparater inklusive tjänster 2015–2017 2 3 5
Programvara
Elektronisk konkurrensutsättningslösning 2015–2023 1 3
Datakommunikation
Videokonferenstjänster 2010 1 2 3 5
Datakommunikationstjänster 2014–2018 1 2 4
Utrustning för lokala nätverk (LAN och WLAN) 2015–2017 2 3 5
Utrustning för Wide Area Network (WAN) 2015–2017 2 3 5
Mobila enheter inklusive tjänster 2015–2017 1 2 3 5
Säkerhetsteknik
Säkerhetsteknik 2012–2016: system och utrustning 2 3 5

 

Upphandling av tjänster för förvaltningen

Experttjänster
Konsultationstjänster för ledningen 2013–2017 3 5
Personal- och hälsovårdstjänster
Företagshälsovårdens tjänster 2013–2018 3 4 5
Logi- och mötestjänster
Inrikes logitjänster 2015–2016 2 3 4
Inrikes mötestjänster 2015–2017 2 3 4
Logitjänster i Bryssel 2015–2016 2 3 5
Båtresetjänster 2015–2018 3 5
Resetjänster
Tågresetjänster 2011 1 5
Resebyråtjänster 2016–2020 3 5
Ekonomi- och finansieringstjänster
Betalningslösning 2013–2017 1 3
Leasingtjänster 2013–2017 2 3
Leasingtjänster för bilar 2013–2017 2 3

 

Upphandling av material och tekniska tjänster

Fordons- och transporttjänster
Flyttransporttjänster 2012 2 3 5
Bilhyrnings- och minileasingtjänster 2013–2017 2 3 5
Lätta fordon och släpvagnar 2013–2017 2 3 5
Bilar och utbildning i ekonomisk körning 2013–2017 1 2 3 4 5
Chartertjänster 2014–2018 2 3 5
Arbetsmaskiner 2014–2018 2 3 5
Energi
Gaser 2013–2017 3 5
Bränslen 2013–2017 2 3 5
El 2013–2017 2 3
Bränsleinköp på stationer för yrkestrafik 2014–2018 2 5
Bränsleinköp på stationer för privatkunder 2014–2018 2 5
Konsumtionsvaror och -utrustning
Arbetsredskap och utrustning 2015–2019 2 3 5
El- och VVS-utrustning 2015–2019 2 3 5
Livsmedel och non-food-produkter 2015–2020 1 2 3 4 5
Kontorstjänster
Trycktjänster 2014–2018 1 2 3
Förmedling av inhemsk litteratur 2014–2018 2 3 4 5
Förmedling av litteratur på främmande språk 2014–2018 2 3 4 5
Förmedling av periodiska publikationer 2015–2019 2 3 5
Kontors- och IT-utrustning 2016–2020 2 3 5
Branschtjänster
Kontorsmöbler 2013–2018 2 3 5
Städtjänster (användartjänster för lokaler) 2014–2017 2 3 5
Restaurangtjänster (användartjänster för lokaler) 2014–2017 2 3 5
Säkerhetstjänster (användartjänster för lokaler) 2014–2017 3 5
Övergripande tjänster (användartjänster för lokaler) 2014–2017 2 3 5

 

Samordnade upphandlingar i vilka man har tagit hänsyn till miljöperspektivet

Upphandlingssektor Kategori Samordnade upphandlingar 2016 M€ Miljön uppmärksammad 2016, M€ Miljön uppmärksammad 2016, % Miljön uppmärksammad 2015, % Miljön uppmärksammad 2014, %
Upphandling inom dataadministration IT-tjänster 48  18  37 4 1
IT-utrustning 57  56  98 99 98
Datasalstjänster och -utrustning 38  38  100 100 100
Programvara 32  17  54 98 96
Datakommunikation 43  22  50 51 47
Säkerhetsteknik 18  14  79 68 70
Sammanlagt 236  165  70 65 66
Upphandling av tjänster för förvaltningen Experttjänster 33  10  31 34 25
Personal- och hälsovårdstjänster 73  61  83 84 32
Logi- och mötestjänster 26  26  100 100 100
Resetjänster 53  15  28 31 90
Ekonomi- och finansieringstjänster 44  42  95 94 95
Sammanlagt 230  155  67 68 67
Upphandling av material och tekniska tjänster Fordons- och transporttjänster 70  70  100 100 100
Energi 109  109  100 100 100
Konsumtionsvaror och -utrustning 24  24  100 90 74
Kontorstjänster 35  35  100 78 78
Branschtjänster 67  67  100 100 100
Sammanlagt 304  304  100 97 95
Alla totalt 771  624  81 79 78
Top