Hansels evenemang för ihop experter

Hansels evenemang är mötesplatser för experter där man kan byta information och erfarenheter samt nätverka. Evenemangens teman är alltid aktuella och beaktar deltagarnas behov. Det kan handla om seminarier för hundratals personer, workshoppar för ett tiotal personer eller webbinarier.

Hansel vill stödja och främja samarbetet mellan kunderna och leverantörerna. På evenemangen kan kunder och leverantörer träffa varandra, diskutera aktuella teman och skapa samarbete.

Mot framtida arbetsmiljöer genom samarbete

Hansels och Senat-fastigheters Lokaldag 14.4.2016 lockade många upphandlings- och fastighetsexperter till Hagnäs strand 6. Föredragen under dagen behandlade konkreta tjänster – vad som erbjuds och utvecklas. Dessutom tog föredragshållare upp förändringar i arbetsmiljön. Paneldiskussionen på eftermiddagen gav deltagarna intressanta perspektiv på praktiska kontorslösningar.

Många leverantörer från olika ramavtal deltog. Dessutom kunde seminariedeltagarna bekanta sig med leverantörernas produktsortiment. Deltagarna intresserade sig också för föredragen, alla fick inte ens sittplats i seminariesalen.

Hansel Network nya idéer för upphandling

Det första Hansel Network-evenemanget lockade upphandlingsexperter till Scandic Marski 13.10.2016. Dagens tema var ”Påverkan genom innovativ upphandling”, och talarna tog upp case och visioner avseende nya rutiner.

På evenemanget presenterades fyra exempel på innovativ upphandling: arbets- och näringsministeriets samt Sitras projekt för att sysselsätta invandrare, Helsingfors stads och VTT:s pilotupphandling för utnyttjande av trafikinformation, Tammerfors stads upphandling av välfärdscentret Tesoma genom en alliansmodell och Tekes planeringstävling där man utnyttjade hackathon.

Efter presentationerna fick deltagarna diskutera exemplen samt för sig eller i små grupper komma med idéer hur upphandlingar kunde bli mer innovativa. Syftet var att komma på metoder för mer innovativa upphandlingar.

Det engagerande konceptet för Hansel Network visade sig vara mycket lyckat, och nya evenemang kring aktuella teman kommer att ordnas.

Top