Samhällsåtagande 2050

Hansel har undertecknat samhällsåtagandet för hållbar utveckling som är ett verktyg utvecklat av statsrådets kansli i syfte att implementera FN:s program för hållbar utveckling i organisationers praxis. Samhällsåtagandet för hållbar utveckling är en gemensam långsiktig vision för Finland. Åtagandet har tagits fram av kommittén för hållbar utveckling i Finland.

I stället för på deklarationer går åtagandet ut på konkreta åtgärder – små och stora – som främjar programmet för global hållbar utveckling (Agenda2030) i praktiken.

Åtgärderna inom ramen för Hansels samhällsåtagande har tagits från verksamhetsplanen för hållbar utveckling och Green Office-årsplanen. Ansvariga för åtgärderna inom ramen för åtagandet är ansvarsgruppen tillsammans med Green Office-arbetsgruppen.

Sitoumus2050.fi- har över 500 åtaganden publicerats.

 

Top