Nya medarbetare har ordet

Hansel är en organisation med 75 experter. Arbetsgivarbilden är stark – bland dem som känner till Hansel. Vi intervjuade fyra nya medarbetare och frågade dem varför de valde Hansel.

Ansvarsfulla och engagerande arbetsuppgifter

Hansels kärnkompetens är samordnad upphandling, konkurrensutsättning, samarbete med leverantörer och avtalshantering. Janne Valtavaara ville se fördelarna med mångsidig konkurrensutsättning ur kundernas perspektiv. Som konkurrensutsättningskonsult kan han även utveckla sig själv i centrum av offentlig upphandling och samtidigt bidra till upphandlingsverksamhetens resultat: ”Konkurrensutsättningen blir en allt mer strömlinjeformad process, och det är mer meningsfullt att utföra arbetet med det nya elektroniska verktyget, eftersom man själv kan fokusera på det väsentliga dvs. resultaten.” (Läs mer om FPA:s införande av tjänsten Hanki.)

Trots att Hansel är ett aktiebolag strävar det inte efter vinst, vilket förvånade experten på ekonomiförvaltning. Mikko Halonen hade en längre tid siktat på arbete inom den offentliga sektorn, och han blev intresserad av den lediga uppgiften som controller: ”I allmänhet vill företag uttryckligen maximera vinsten. Jag ville se hur detta diametralt motsatta tänkesätt återspeglas i ekonomienheten.”

Samma fråga ställde sig Hani Olsson, som arbetat med kommunikation och lärt sig att stödja försäljningen med all marknadsföringskommunikation. De första stegen har dock visat att samma lagbundenheter även gäller för Hansel. ”Ganska många kolleger verkar ha bakgrund från affärslivet som också jag känner till, och speciellt ansvarsfullhetens roll i affärsverksamheten känns bra. Det har varit mycket lätt att anpassa sig till både uppgifterna och arbetsgemenskapen”, säger Olsson.

Arbetsenergi av förändringar

För Lasse Ahonen var kollegerna bekanta sedan tidigare, eftersom han återvände till digitaliseringsteamet efter några arbetsår på annat håll. Därigenom fick han lite perspektiv på hur intressanta saker man kan jobba med på Hansel. ”Även arbetsrutinerna har förändrats avsevärt medan jag var borta. Till exempel distansarbetet och användningen av individuella verktyg är i dag vardag hos oss.”

Medarbetarna på Hansel kännetecknas av sitt engagemang för utveckling av offentlig upphandling och sin stolthet över att få arbeta på ett samhälleligt viktigt område. De mest aktuella utvecklingsprojekten bland annat för att digitalisera upphandlingar återspeglas i alla medarbetares roll. Även organisationsstrukturen har ändrats för att motsvara det ökade behovet av att utveckla upphandlingsverksamheten hos kundkretsen.

I dag genomgår offentlig upphandling exceptionellt stora omvälvningar. I arbetshälsoenkäten hösten 2016 valde medarbetarna utöver ledningen och kommunikationen ändringshanteringen till det viktigaste utvecklingsområdet. En bra arbetsplatsanda och kollegernas sociala stöd är enligt enkäten en av Hansels starka sidor som hjälper vid förändringar.

Förändringarna tillför medarbetarnas vardag en massa energi. Sällan får man tillfälle att arbeta med så många intressenter och befinna sig i centrum av förändringarna. Öppnandet av statens upphandling för medborgare och landskapsreformen kommer att ligga i fokus även våren 2017.

Man följer med kvällsnyheterna med en ny intensitet, sammanfattar Mikko.

Top