Utsikter och mål för år 2017

Under 2017 väntas de samordnade upphandlingarna öka jämfört med år 2016. Ökningen av samordnade upphandlingar och effektiviseringen av verksamheten har möjliggjort en sänkning av serviceavgiftsprocenten i flera ramavtal. Den genomsnittliga serviceavgiftsprocenten kommer att sjunka ytterligare. Nyttan av de sänkta serviceavgifterna går till kunderna i form av lägre priser. Efterfrågan på konkurrensutsättningstjänster och utvecklingstjänster för upphandling väntas också öka. Hansels ekonomiska läge förväntas förbli stabilt.

I synnerhet kommande landskapsfullmäktige kan öka bolagets affärsverksamhet avsevärt och därigenom öka samhällets besparingar. Förändringarna väntas ske långsamt och de största konsekvenserna realiseras under senare år.

Finansministeriet gav i februari 2017 Hansel i uppdrag att i anslutning till statens upphandlingsdatatjänst för medborgare genomföra statens digitaliseringsprogram för upphandling.

Top