Styrning av ansvarsfullhet

Inom Hansel ansvarar ekonomidirektören för styrningen av ansvarsfullhet. Åtgärdsprogrammen planeras i ansvarsgruppen och godkänns vid behov av ledningsgruppen. Ansvarsgruppen sammanträder regelbundet och består av experter på organisationens olika områden. Gruppen består av sex personer från ekonomiförvaltningen, den juridiska enheten, kategorihanteringen och kommunikationen.

Ansvarsgruppen utvecklar och förankrar ärenden i anslutning till ansvarsfullhet och informerar om dessa. Medlemmarna i gruppen deltar i evenemang och utbildningar för intressegrupper, där man tar upp frågor kopplade till ansvar. En väsentlig del av ansvarsgruppens verksamhet går ut på att ordna interna evenemang och utbildningar samt att implementera ansvarsfullheten i företagets alla funktioner.

Medlemmarna i ansvarsgruppen håller kontakt med andra intressenter, till exempel experter i upphandlingsenheter i andra nordiska länder. Målet för samarbetet är att sprida information och best practises. Frivilligorganisationerna har identifierats som en intressent, vars betydelse ökar. Representanter för frivilligorganisationer deltog i intervjuerna av intressenter som för sin del influerade väsentlighetsmatrisen och analysen av intressenter.

Dessutom har medlemmarna i ansvarsgruppen hållit föredrag om ansvarsarbetet inom Hansel på exempelvis evenemang inom kundorganisationerna, som räknas upp på sidan om Hansel som utbildare.

Top