Affärsområden

Hansels affärsverksamhet är indelad i tre områden: gemensamma upphandlingar, konkurrensutsättningstjänster och juridiska tjänster samt utvecklingstjänster. Utvecklingstjänsterna blev en egen enhet från och med 1.1.2017. Under 2016 tillhandahölls dessa tjänster via enheten för konkurrensutsättningstjänster och juridiska tjänster.

Gemensamma upphandlingar

Gemensamma upphandlingar avser ramavtal genom vilka statliga organisationer kan skaffa produkter och tjänster utan separat konkurrensutsättning. Genom att tillämpa detta kan även upphandlingens lagenlighet säkerställas och leverantörshanteringen i upphandlingsenheten underlättas. I ramavtalet avtalas de allmänna villkoren för upphandlingsavtalet, till exempel upphandlingsobjektet, priserna samt parternas ansvar och skyldigheter. Inbesparingar skapas när vi konkurrensutsätter en tillräckligt stor upphandling av produkter och tjänster för behoven bland så många kunder som möjligt.

Gemensamma upphandlingar som genomförts via ramavtal inbringar betydande inbesparingar för staten både då det gäller priser och processkostnader för upphandlingar.

Hansels tjänster omfattar även att stöd till kunder inom s.k. förenklade upphandlingar inom ramavtalen. Inom tjänsten Minikisa Plus utför Hansel en skräddarsydd förenklad upphandling inom ramavtalet som en nyckelfärdig tjänst.

Konkurrensutsättningstjänster och juridiska tjänster

Konkurrensutsättningstjänster behövs när det inte finns ett ramavtal om föremålet för den aktuella upphandlingen. Hansels konkurrensutsättningskonsulter är insatta i offentlig upphandling, konkurrensutsättning och avtalsrätt. Genom att anlita experttjänsterna kan du försäkra dig om att upphandlingarna konkurrensutsätts enligt reglerna med så bra avtalsvillkor som möjligt och att pris- och kvalitetsfaktorer beaktas. Detta frigör kundens arbetstid för andra uppgifter, minskar upphandlingsenhetens risker och främjar delning av bästa praxis.

Utveckling av upphandlingsverksamheten

Tjänsterna för utveckling av upphandlingsverksamheten skapades under 2016 för att stödja effektiviteten och ekonomin i upphandlngar samt organisationens förnyelseförmåga. Experterna erbjuder analystjänster samt förslag och lösningar för effektiv ledning och ansvarsfullt genomförande av upphandlingar. De använder mångsidiga verktyg och information för att analysera nuläget inom upphandlingsverksamheten och för att förbättra genomslagskraften. Utvecklingsprocesserna skapas i nära samarbete med kunden.

 

Top