Skatteavtryck

Hansel redovisade för tredje gången sitt skatteavtryck i ansvarsrapporten. Redovisningen av skatteavtrycket bygger på anvisningen från statsrådets avdelning för ägarstyrning från den 1 oktober 2014 om redovisning av landsspecifika skatter för bolag med statligt majoritetsägande.

Hansel bedriver ingen verksamhet utomlands, och därmed betalas alla skatter i Finland i enlighet med gällande lagar. Hansels skatteärenden sköts av ekonomiavdelningen under verkställande direktören, och Hansel har ingen särskild skattestrategi eller skatteplan.

År 2016 hade Hansel 1 720 372,22 euro i mervärdesskatt att redovisa och 103 237,46 euro i samfundsskatt. År 2016 hade Hansel en förskottsinnehållning på 1 677 514,37 euro.

Hansel fick inget statligt stöd under 2016.

Top