Strategi och vision

Hansels vision är att förnya upphandlingsfunktionen. Bolagets strategiska mål är att anta en starkare roll i att utveckla statskoncernens upphandlingsväsende och bedriva ett aktivt samarbete med aktörer inom koncernen.

Hansel vill vara en föregångare inom ansvarsfulla och innovativa offentliga upphandlingar, öka utbudet av konsulttjänster inom konkurrensutsättning och utbudet av experttjänster samt utveckla upphandlingsfunktionen. Hansel satsar på kund- och leverantörssamarbete och avtalsbevakning samt påskyndande av digitaliseringen inom sin egen samt kundernas verksamhet. Försäljningen av experttjänster inom upphandling och flera interna utvecklingsprojekt har genomförts snabbare än väntat.

Ansvarsaspekter beaktas på ett omfattande sätt i bolagets strategi och de utgör en integrerad del av ledningen. Ansvar främjas i ramavtal genom att ställa särskilda ansvarsrelaterade krav på konkurrensutsättningar. Inom Hansels egen verksamhet är ansvarsaspekterna kopplade till en minskning av miljöpåverkan, god ekonomiförvaltning, effektiv resursanvändning, personalens arbetshälsa samt utveckling kund- och leverantörsnöjdheten.

Den nuvarande strategin sträcker sig fram till år 2020. Beredningen av Hansels nya strategi inleddes i januari 2016. I strategiarbetet intervjuades kunder och leverantörer, och i april 2016 arrangerades en strategidag för personalen, där medarbetarnas feedback på strategiarbetet insamlades.

Det största strategiska utvecklingsprojektet som startade år 2016 är Handi-projektet för digitalisering av upphandlingar.

Top