Nyckeltal och ekonomisk ställning

År 2016 gjordes samordnade upphandlingar via Hansels ramavtal till ett totalt belopp av 771 miljoner euro (697 miljoner år 2015). Jämfört med året innan var tillväxten 74 miljoner euro, det vill säga 10,6 procent. I euro ökade framför allt fordons- och transporttjänster, IT-utrustning samt datorsalar och -utrustning från året innan. Däremot minskade energi och IT-experttjänsterna från året innan.

Bolagets omsättning år 2016 var sammanlagt 9,6 miljoner euro (9,1 miljoner euro år 2015). Omsättningen för serviceavgifterna inom ramavtalsförsäljningen var 8,2 miljoner euro (7,6 miljoner euro år 2015), för experttjänster inom upphandlingar 1,3 miljoner euro (1,1 miljoner euro år 2015) och för övriga användningsavgifter och intäkter sammanlagt 76 tusen euro (318 tusen euro år 2015). Redovisningsperiodens resultat uppgick år 2016 till 406 tusen euro (367 tusen euro år 2015). Bolagets ekonomiska läge är starkt.

Ekonomiska nyckeltal för rörelseverksamheten

2016 2015 2014 2013 2012
Gemensamma upphandlingar, t€ 770 533 696 575 714 584 694 990 686 976
Omsättning, t€ 9 598 9 072 9 268 8 679 8 468
Rörelsevinst, t€ 451 388 239 173 589
och dess andel av omsättningen,% 4,7 4,3 2,6 2,0 7,0
Räkenskapsperiodens vinst, t€ 406 367 235 195 602
Balansomslutning, t€ 19 150 19 981 17 402 17 073 16 677
Eget kapital, t€ 16 057 15 651 15 284 15 048 14 853
Soliditetsgrad, % 83,8 78,3 87,8 88,1 89,1
Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden (aktiv arbetsinsats), ÅV 72 74 77 73 71
Top