Green Office sedan 2009

Hansel ingår i Finlands Green Office-nätverk, med 443 kontor i 156 olika organisationer. Green Office är ett miljöprogram utvecklat av WWF Finland, som har som mål att bland annat minska företagens miljöbelastning.

Hållbar utveckling beaktas i Hansels interna verksamhet. Nyckeltalen för el- och pappersförbrukning, resor samt inköp av utrustning och möbler följs upp regelbundet. Vid uträkningen har man använt WWF:s miljökalkylator, som är ett Green Office-verktyg. Utsläppssiffrorna har inte anpassats till den utökade affärsverksamheten eller det ökade antalet anställda.

Miljöeffekter av den egna verksamheten

2016 2015 2014 2013 2012
Direkta effekter, Hansels egen verksamhet CO2 tusen kg CO2 tusen kg CO2 tusen kg CO2 tusen kg CO2 tusen kg
Pappersförbrukning 0,64 0,69 0,74 0,75 0,78
Vägtrafik enligt bränsleförbrukning* 57,31 40,67 46,75 42,43 46,93
Betalda kilometerersättningar som motsvarar utsläpp 0,93 1,57 0,23 0,32 0,52
Annan trafik (taxi) 0,88 0,78 1,15 0,98 1,21
Flygtrafik enligt personkilometer 38,77 34,31 38,84 24,12 42,41
Båttrafik enligt personkilometer 0,13 1,73 1,27 3,41 0,00
Tågtrafik 0,00 0,12 0,08 0,10 0,11
Elförbrukning** 11,08 13,73 15,04 12,97 11,19
Direkta effekter sammanlagt 109,74 93,60 104,10 85,08 103,15
Utsläpp orsakade av inköp av kontorsutrustning
Mobiltelefoner 2,40 2,93 1,87 0,70 0,56
Pekplattor 0,00 0,32 0,00 0,00 0,00
Bärbara datorer 0,00 0,00 13,07 0,17 0,86
LCD-skärmar 2,62 0,66 28,83 0,23 1,14
LED-TV-apparater eller -skärmar 0,21 0,00 0,00 0,00 0,00
Multifunktionsapparater 0,41 0,00 0,00 0,00 0,00
Skrivare 0,00 0,16 0,00 0,00 0,00
Inredning 1,43 1,12 13,37 0,42 0,89
Utsläpp orsakade av inköp av kontorsutrustning och möbler sammanlagt: 7,07 5,19 57,14 1,52 3,45
Sammanlagt 116,81 98,79 161,24 86,60 106,60
*Siffran är baserad på bränsleköp för tjänstebilar.
**År 2016 utgör 56 % av elupphandlingen av el som producerats med förnybara energikällor i enlighet med statsrådets principbeslut och avtalet med gruppen för uppföljning av statens elupphandling. Från 2014 värdet är baserad på den faktiska elkonsumtionen, före värden inhåller mätfel.

 

Miljöaspekten är närvarande i vardagen


Miljöutbildning har hållits för Hansels personal och man publicerar regelbundet miljöråd inom olika områden på intranätet. Inom företaget används videokonferensteknik i syfte att ersätta resande.

Personalen uppmuntras att använda kollektiva färdmedel genom att de erbjuds HRT:s arbetsresesedlar. Utsläppsgränsen för tjänstebilar är 140 g CO2/km.

När det är möjligt och ändamålsenligt använder Hansel alltid de avtal som man upphandlat i sina egna anskaffningar. Bolagets eget marknadsföringsmaterial är till största delen i elektronisk form.

I och med Green Office-projektet har man i kontorets småskaliga upphandlingar övergått till lösningar som belastar miljön mindre. Bland annat har en omfattande avfallssortering arrangerats på Hansels kontor.

Top