Värderingar

Hansels företagskultur bygger på värderingar som beaktas i all verksamhet. Hansels värderingar är Ansvarsfull expert och Effektiv samarbetspartner. Värderingarna fastställdes år 2014 tillsammans med personalen.

De gemensamma värderingarna utnyttjas i ledningen. Gemensamt sammanställda och väl förankrade värderingar är ett bra sätt att bygga upp företagskulturen och utveckla arbetsgemenskapen. Värderingarna var starkt närvarande i samarbetet mellan kunder och leverantörer och man tar även hänsyn till dem i det interna arbetet.

 

Statsförvaltningens värderingar

I sin verksamhet beaktar Hansel statsförvaltningens gemensamma värderingar som utgörs av:

  • Resultatbringande verksamhet
  • Kvalitet och stark expertis
  • Service
  • Öppenhet
  • Förtroende
  • Jämlikhet
  • Opartiskhet
  • Oberoende
  • Ansvarsfrågor
Top