Handi digitaliserar upphandlingar

Genomförandeprogrammet för digitalisering av upphandlingar, det s.k. Handi-projektet, för samamn yrkespersoner inom offentlig upphandling för att utveckla statens upphandlingsfunktion.

Med hjälp av fler än tio konkreta underprojekt skapas synliga resultat för utveckling av upphandling.

Målet med digitalisering av statliga upphandlingar är att:

  • Statliga upphandlingar ska genomföras korrekt, effektivt och ekonomiskt och främja konkurrensen mellan leverantörer på marknaden.
  • Upphandlingen ska vara enkel, enhetlig och kontrollerad. Det ska vara enkelt att beställa.
  • Upphandlingarna ska granskas som en process mellan två ändpunkter, från behovsidentifiering och konkurrensutsättning fram till beställning, betalning och rapportering.
  • Digitaliseringen av upphandlingar ska stöda verksamheten hos den statliga helheten och enskilda ämbetsverk och medför inbesparingar för dem.
  • Automationsgraden inom upphandlingsfunktionen har ökat och det manuella arbetet har minskat.
  • Arbetsfördelningen mellan koncernaktörer och ämbetsverksaktörer inom statlig upphandling är tydlig och fungerar väl.

Handi-projektet och dess underprojekt styrs av finansministeriet.

Handi-projektet är en fortsättning på Hanko-projektet, vilket avslutades i början av 2016. Bakom det ligger en kartläggning som genomfördes 2013 om nuläget inom statliga upphandlingar och utvecklingsförslag som lagts fram om statliga upphandlingar utifrån den. HANKO-projektet indelades i fyra utvecklingsområden, nämligen styrning av upphandlingar, planering, avtalshantering, leverantörssamarbete och kompetensutveckling. Finansministeriet och Hansel ansvarade för projektet.

Hansel medverkar i många olika slags projekt.

Under 2016 var Hansel mest aktivt inom fyra underprojekt till Handi-projektet:

Top