Uthyres: upphandlingsproffs

I enlighet med den nya strategin deltar Hansel mer aktivt i utvecklingen av statens upphandlingsverksamhet. I och med de ökade upphandlingskraven har nya behov uppkommit, och Hansels upphandlingsexperter strävar efter att lösa dem. Efterfrågan på experttjänster ökar hela tiden.

Genomförandet av upphandlingar har hela tiden blivit mer komplicerat till följd av utvecklingen i den operativa miljön och de förändrade kraven. Den snabba utvecklingen på området återspeglas i bland annat förändringar i organisationers upphandlingskaraktär från varor till tjänster och i outsourcingen av stödfunktioner. Hanteringen av outsourcade resurser kräver särskild upphandlingskompetens. Dessutom ställer lagstiftningen och kundernas behov sina krav.

Förutom planering och genomförande av konkurrensutsättningar erbjuder Hansel stöd för en övergripande utveckling av upphandlingsverksamheten. Detta kan ordnas genom utvecklingstjänster eller genom att hyra ut en expert för avtalad tid.

”Varje organisation har sin kärnuppgift som upphandlingsverksamheten ska stödja. Vi strävar efter mer målinriktad upphandling. Vi hjälper upphandlande enheter med att förnya sig, komma på utvecklingsmöjligheter och ta fram metoder för att realisera dem.

Vi kommer inte bara med rekommendationer utan deltar aktivt i kundernas vardag och genomförandet av planerna”, säger chefen för Hansels utvecklingsenhet Kalle Pinni.

Senat-fastigheter hörde till de första som hyrde en upphandlingsexpert

För närvarande arbetar Kalle Pinni tre dagar i veckan som hyresupphandlingsdirektör på Senat-fastigheter. Arbetet började i augusti 2016 och fortsätter till hösten 2017.

”Senat-fastigheter hade så mycket arbete att det knappt fanns några resurser för utveckling. Min roll är att se till att upphandlingsverksamheten effektiviseras, att riskerna och de totala kostnaderna relaterade till upphandling minskar och att möjligheterna på leverantörsmarknaden utnyttjas till fullo. Jag konkurrensutsätter alltså inte enskilda upphandlingar utan utvecklar upphandlingsverksamheten som helhet”, konstaterar Kalle Pinni.

Hyresupphandlingsdirektören utvecklar upphandlingsverksamheten så att den framöver självständigt ska uppnå de ställda målen. Senat-fastigheters ekonomidirektör Mikko Ahola berättar att man ville ha en utomstående person med gedigen erfarenhet av statens upphandlingsverksamhet.

”Vi ville få ett nytt perspektiv på Senat-fastigheters upphandling.”

”Vårt mål är bland annat att kritiskt granska organiseringen av och de operativa modellerna för upphandling, utveckla indikatorer och ställa klarare mål. Vi har framskridit planenligt och bland annat förnyat konceptet för arbetsfördelningen”, säger Mikko Ahola.

På Senat-fastigheter har man varit nöjd med beslutet att anställa en hyresupphandlingsdirektör.

”Jag kan rekommendera denna lösning även för andra. En hyresupphandlingsdirektör kan vara till nytta i synnerhet för organisationer som saknar egna resurser för ledning av upphandlingsverksamheten”, säger Ahola.

 

Top