Utvecklingen av gemensamma upphandlingar

Utvecklingen av gemensamma upphandlingar

Tusen euro

Gemensamma upphandlingar per verksamhetsområde

Tusen euro 2015 2015 2014 2013 2012 Förändring 15/16
Upphandlingssektor Kategori
Upphandling inom dataadministration IT-tjänster 48 315 48 629 41 751 33 411 28 201 -1 %
IT-utrustning 57 121 44 650 65 562 62 745 63 674 28 %
Datorsaltjänster och -utrustning 37 687 26 748 14 479 8 130 8 978 41 %
Programvara 31 697 29 728 29 810 27 834 27 410 7 %
Datakommunikation 42 778 39 688 43 488 41 262 41 544 8 %
Säkerhetsteknik 18 341 12 937 13 613 7 573 7 404 42 %
Totalt 235 939 202 381 208 703 180 954 177 211 17 %
Upphandling av tjänster för förvaltningen Experttjänster 33 301 23 101 17 883 17 051 14 801 44 %
Personal- och hälsotjänster 73 381 69 751 70 114 72 030 68 521 5 %
Logi- och mötestjänster 26 491 23 946 25 755 25 176 24 690 11 %
Resetjänster 52 673 52 630 53 184 53 608 48 814 0 %
Ekonomi- och finansieringstjänster 44 369 36 261 45 759 47 152 38 832 22 %
Totalt 230 215 205 689 212 695 215 017 195 658 12 %
Upphandling av material och tekniska tjänster Fordons- och transporttjänster 70 001 55 501 51 201 50 080 49 394 26 %
Energi 108 574 114 270 123 686 137 460 156 038 -5 %
Konsumtionsvaror och -utrustning 23 791 23 013 25 574 22 692 22 158 3 %
Kontorstjänster 34 995 33 486 38 865 42 002 42 058 5 %
Branschtjänster 67 019 62 236 53 860 46 786 44 459 8 %
Totalt 304 379 288 505 293 186 299 019 314 107 6 %
Totalt 770 533 696 575 714 584 694 990 686 976 11 %

Ramavtal top 15

Tusen euro 2016 2015 Andel Ökning
Elektricitet 73 635 76 031 10 % -3 %
Företagshälsovårdens tjänster 61 776 60 529 8 % 2 %
IT-konsultation 47 240 47 377 6 % 0 %
Datorer 45 449 32 419 6 % 40 %
Bilar 45 407 31 425 6 % 44 %
Användartjänster för lokaler 40 786 33 508 5 % 22 %
Reguljärflyg 30 774 29 942 4 % 3 %
Microsoft 30 415 29 000 4 % 5 %
Leasing av utrustning 28 948 23 115 4 % 25 %
Datorsal- och kapacitetstjänster 28 346 17 716 4 % 60 %
Kontorsmöbler 26 233 28 728 3 % -9 %
Flytande bränsle 25 040 27 344 3 % -8 %
Inrikes logi- och mötestjänster 24 182 21 597 3 % 12 %
Röstlösningar 18 826 15 235 2 % 24 %
Säkerhetsteknik 18 341 12 937 2 % 42 %
Övriga totalt 225 136 209 672 29 % 7 %
Totalt 770 533 696 575 100 % 11 %

Gemensamma upphandlingar per förvaltningsområde

Tusen euro 2015 2014 Andel Ökning
Finansministeriets förvaltningsområde 113 484 103 360 16 % 10 %
Försvarsministeriets förvaltningsområde 111 196 124 077 16 % -10 %
Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde 98 582 101 746 14 % -3 %
Inrikesministeriets förvaltningsområde 77 414 68 406 11 % 13 %
Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde 71 538 81 965 10 % -13 %
Kommunikationsministeriets förvaltningsområde 55 403 60 891 8 % -9 %
Statsrådet 36 455 34 855 5 % 5 %
Justitieministeriets förvaltningsområde 36 272 38 525 5 % -6 %
Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde 36 239 34 629 5 % 5 %
Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde 20 650 30 456 3 % -32 %
Riksdagen 12 925 11 705 2 % 10 %
Utrikesministeriets förvaltningsområde 10 092 10 737 1 % -6 %
Miljöministeriets förvaltningsområde 5 468 5 177 1 % 6 %
EU-byråer 2 507 2 029 0 % 24 %
Republikens presidents kansli 855 1 103 0 % -23 %
Ej allokerade till förvaltningsområden 7 497 4 921 1 % 52 %
Totalt 696 575 714 584 100 % -3 %

Top