Ramavtalstjänster

Hansel hade i slutet av året sammanlagt 78 ramavtal (78 ramavtal 31-12-2015), och inklusive delområdena hade Hansel sammanlagt 192 konkurrensutsatta helheter (200 år 2015). Hansel hade i slutet av 2016 sammanlagt 369 avtalsleverantörer (383 år 2015).

Hansels största ramavtal var el med ett upphandlingsvärde på 74 miljoner euro (76 miljoner euro år 2015). Det näst största ramavtalet var företagshälsovårdstjänsterna med ett värde på 62 miljoner euro (60 miljoner euro år 2015) och det tredje största ramavtalet var IT-konsultation med en volym på 47 miljoner euro (47 miljoner euro år 2015).

I euro användes Hansels ramavtal mest av finansministeriets, försvarsministeriets, undervisnings- och kulturministeriets, inrikesministeriets samt arbets- och näringsministeriets förvaltningsområden. Användningen av ramavtal främjas främst genom marknadsföring. Förutom personlig service erbjuds kunderna mångsidiga e-tjänster. Hansel ordnar varje år kund- och leverantörsevenemang vars syfte är att främja försäljningen och byta erfarenheter av ramavtal.

Statens elupphandling sker centraliserat genom Hansels ramavtal som omfattar säkring av elpriset med råvaruderivat i enlighet med statens säkringsstrategi för el. Hansel ansvarar för portföljförvaltningen och är motpart i derivatavtal för sina kunders räkning. Derivathandel är en genomgångspost för Hansel. Alla kostnader och intäkter för den faktureras till fullt belopp av kunder som anslutit sig till Hansel-portföljen (ytterligare information finns i punkt 5.2 i noterna).

I oktober 2016 upptäckte gruppen Energia Myynti Suomi Oy och Energi Danmark A/S ett faktureringsfel som gällde elförsäljningsavtal inom Hansels ramavtal för tiden 1.9.2013–30.9.2016. Felets storlek motsvarade Hansels serviceavgift. Hansel beslöt att korrigera felet, eftersom en korrigering av det senare genom tilläggsfakturering av gruppen skulle ha orsakat kunderna en orimlig administrativ börda. Hansel krediterade serviceavgifter till gruppen till ett belopp av totalt 464.540,54 euro i december 2016.

Top