Beaktande av regioner ger marknaden och kunderna nytta

Hansels verksamhet och dess ramavtal värda över 770 miljoner euro påverkar marknader direkt. Hansels ekonomiska ansvar omfattar beaktandet av små och medelstora företags verksamhetsförutsättningar samt olika regioner i all verksamhet. Principen baserar sig på en vilja att förbättra marknadens funktion och öka konkurrensen.

Vid valet av konkurrensutsättningsmetoder fästs uppmärksamhet vid både kundernas behov och marknadernas funktion. Eftersom upphandlingsvolymerna för Hansels kunder ofta är stora kan små företag ibland ha svårt att hantera stora mängder beställningar. Därför kan upphandlingar indelas i till exempel mindre helheter. Hansel har också främjat små och medelstora företags möjligheter att delta genom att uppmuntra anlitande av underleverantörer och bildande av grupperingar. Upphandlingar riktas dock inte särskilt till små och medelstora företag, utan man väljer alltid den leverantör eller gruppering som lämnat det totalekonomiska anbudet med tanke på kvaliteten eller priset.

Ramavtalet för logitjänster omfattar hela Finland

Cirka tio procent av Hansels ramavtal har upphandlats regionalt. I regionala konkurrensutsättningar tävlar anbudsgivarna endast i sin region i stället för i hela landet. De regionalt konkurrensutsatta ramavtalen omfattar till exempel ramavtalet för logitjänster som på ett heltäckande sätt motsvarar kundernas logibehov samtidigt som det främjar konkurrensen.

”Om vi endast hade valt en eller några leverantörer till ramavtalet skulle vi ha uteslutit flera lokala företagare. Då skulle endast stora kedjor ha haft möjlighet att bli valda, och ingen kedja omfattar hela Finland.

Tack vare den regionala konkurrensutsättningen fick ramavtalet ett omfattande logiutbud runt om i landet”, berättar kategorichef för logi- och mötestjänster Minna Isoherranen.

I konkurrensutsättningen indelades Finland i områden som motsvarade landskapen och orterna. Större städer indelades dessutom enligt postnummer för att till exempel få logialternativ i närheten av Helsingfors-Vanda flygplats. Samma modell användes för ramavtalet för logitjänster i Bryssel, där logi erbjuds i närheten av kommissionen och parlamentet, i centrum och nära flygplatsen.

”Våra kunder har varit nöjda med utbudet. Tack vare den regionala konkurrensutsättningen fick vi med flera mindre aktörer såsom Sannäs gårdshotell i Borgå samt Hotell Anna och Hotell Helka i Helsingfors. I Bryssel var en ny aktör familjeägda Hotell Leopold.

”För en liten aktör kan det rentav vara lättare att anpassa sig till Hansels avtalsvillkor än för en stor kedja. Vi gjorde det lättare för mindre aktörer att delta även genom att användningen av bokningssystemet inte var obligatoriskt i landskapens jämförelseområden”, säger Minna Isoherranen.

Top