Från verkställande direktören

Statens upphandlingsenhet – och landskapens

Statens gemensamma upphandlingar har vind i seglen. År 2016 skaffades varor och tjänster till ett sammanlagt värde av över 770 miljoner euro genom våra avtal, vilket är 10 procent mer än året innan.

Utöver samordnad upphandling erbjuder vi hjälp får sådana konkurrensutsättningar som våra kunder inte kan genomföra som samordnade upphandlingar. Denna konkurrensutsättningstjänst har även visat sig vara nödvändig och mycket populär. Förra året medverkade vi i 160 olika konkurrensutsättningar, med ett sammanlagt värde på 340 miljoner euro.

I enlighet med vår nya strategi förnyar vi upphandlingsfunktionen. Detta syns på olika sätt i vår verksamhet. Vid sidan av samordnad upphandling och konkurrensutsättningstjänsten lanserade vi en tredje tjänst för våra kunder: utveckling av upphandlingsfunktionen. Denna tjänst startade i och med att det för närvarande händer mycket inom statens upphandlingsfunktion. Utvecklingsprogrammet för upphandlingsverksamheten HANKO avslutades, och åtgärderna omsätts i praktiken inom Handi-projektet för digitalisering av upphandling. I och med dessa projekt och den nya upphandlingslagen ökar även kraven på upphandlingsfunktionen avsevärt. För detta utvecklingsarbete kan ämbetsverken få hjälp av Hansels experter och de elektroniska verktyg som Hansel tillhandahåller.

Utvecklingen av upphandlingsfunktionen stöds även av att Hansel har fått tillgång till hela statens upphandlingsdata, dvs. inte enbart data om samordnad upphandling, utan statens samtliga upphandlingar. Analyser av dessa data är ett betydande stöd för utvecklingen av statliga upphandlingar. Vi kommer att publicera data om statliga upphandlingar även i en medborgarportal som är öppen för alla.

Målet för alla tre tjänster – samordnad upphandling, konkurrensutsättningstjänsten och tjänsten för utveckling av upphandlingsfunktionen – är att öka produktiviteten i statliga upphandlingar. Hansel är givetvis mycket mer än så. Det är viktigt för oss att främja innovationer, att marknaden fungerar och att konkurrensen bevaras samt att även mindre företag ska ha möjlighet att bli avtalsleverantörer hos staten. En enheten för samordnad upphandling som koncentrerar upphandlingar får inte förinta konkurrensen på marknaden, utan ska främja den.

Vi har under flera år arbetat för att en allt större del av statliga upphandlingar ska uppfylla kriterierna för miljöansvar, ekonomiskt ansvar och socialt ansvar. Du kan läsa mer om detta arbete i ansvarsrapporten nedan.

Social- och hälsovårdsreformen samt landskapsreformen kommer att bli den största omvälvningen inom förvaltningen under vår livstid. Reformen berör även Hansel på ett betydande sätt, eftersom landskapen kommer att bli nya kunder hos oss. Genom ett gott samarbete och bevisat effektiva verksamhetssätt kan vi stödja landskapen som inleder sin verksamhet. Med hjälp av välorganiserade upphandlingar, med tydliga roller för olika aktörer, kommer vi att uppnå en betydande del av de inbesparingar som eftersträvas med social- och hälsovårdsreformen och landskapsreformen.

Jag vill rikta ett varmt tack till våra kunder, avtalsleveramtörer och bolagets personal för ett lyckat år 2016!

Anssi Pihkala

Top