Energieffektivitet inom mötes- och logitjänster

Precis som när det gäller analysen av livscykelkostnader finns det många slags indikatorer för kolavtrycket. De varierande rutinerna framgår av en enkät som Hansel i december 2016 skickade till leverantörer inom ramavtalet för inrikes logi- och mötestjänster.

Inom logi- och mötestjänster används bland annat det nordiska Svanmärket, EU:s miljömärke och miljömärket Green Key. Dessutom använder branschen certifierade system, såsom miljöcertifikatet ISO 14001.

Bägge ramavtalen förutsätter att ramavtalsleverantören visar hur energieffektiviteten har beaktats och hur kolavtrycket mäts i de logienheter som omfattas av avtalet. Över hälften av dem som svarade mäter energieffektiviteten med sin egen modell, vilket gör det svårare att jämföra dem.

Stora effekter genom små handlingar

Leverantörerna skiljer sig från varandra till exempel när det gäller storlek och regionalt verksamhetsområde. Stora hotellkedjor kan vara globala och skiljer sig därför från lokala hotell. Att beakta den regionala aspekten är ett exempel på hur man kan garantera en jämlik behandling såsom i fallet Hotell Helka i Helsingfors.

Enligt svaren är det som förenar leverantörerna sättet på vilket energieffektiviteten, miljövänligheten och ansvarsfullheten kopplas till den dagliga affärsverksamheten. Exemplen varierar mellan kontroll av grundvattnet och användning av skymningsdetektorer. Branschen strävar också efter att minska på matspillet och sortera avfall samt använda övriga naturresurser på ett hållbart sätt. Ansvarsfullhet används också i marknadsföringen av logi- och mötestjänster.

Top